Mehdilik (Mehdiyye)

(Bölümün numarası 2; Page No. 446) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 447)  Mehdilik (Mehdiyye) (Bölümün numarası 2; Page No. 448)  İkinci soru,(5235) no'lu fetvadan: Soru 2: Batı Sudan'da yaygın olan ve avam tabakası insanlardan milyonlarca kişinin bu kimsenin yolunu ve fikrini benimsediği taraftarlar mevcut. (İmam Mehdi'nin taraftarları) Mehdi Mehdi diye iddia edilen kişi, yayınlanan bir konuşmasında şöyle söylemektedir: "Allah resûlü (s.a.v.) ordumun önünde yürüyor ve beni zaferle müjdeliyordu." Bu hurafe ve şarlatanlık hakkındaki görüşünüz nedir?. Sizden cevap bekliyoruz.


Cevap 2: Öncelikle: Bu adamın kendisini Mehdi olarak iddia etmesi, Allah resulü'nün (s.a.v.) kendi ordusu önünde yürüdüğü ve onu zaferle müjdelediği haberi yalandır, iftiradır. İslam toplumunun ittifak ettiği genel duruma ve Allah'ın dinine aykırıdır. Çünkü Allah resûlü (s.a.v.) mahşer gününden önce kabrinden çıkamaz. Allah (c.c.) bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır: Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz.(15) Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Ayet Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.(30) Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Allah resûlü de (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ben, kıyamet günü yer yarıldığında, ondan ilk çıkacak kişiyim. (Bölümün numarası 2; Page No. 449)  İkinci olarak: Daha önce de belirtildiği üzere, beklenen Mehdi ile ilgili bir çok kitap yazılmıştır. Bu eserlerin en kapsamlısı ve doğruya en yakın olanı, eski İslam Üniversitesi Başkan Vekili Şeyh Abdu'l-Muhsin el-Abbad tarafından kaleme alınan eserdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: