Hebriyye

(Bölümün numarası 2; Page No. 363)  Hebriyye (Bölümün numarası 2; Page No. 364) İkinci soru, (3545) no'lu fetvadan: Soru 2: Bizim memleketimiz Cezayir'de bulunan ve şeyhlerine nisbet edilen Hebriler hakkında İslamın hükmü nedir.? Bildiğimiz kadarıyla bunların şeyhi Hz. Mahbupdur. Kendilerinin doğru yolda olduklarını, diğer müslümanların ise sapıklıkta olduğuna inanırlar. Bu tarikat doğru yolada mıdır?


Cevap 2: Doğru yol Resulüllah (s.a.v.) ve sahabelerin yoludur. Kim onlara tabi olursa o kimse doğru yolda sayılır. Onlardan sonra çıkan gurup ve yollar islam'a arz edilir, ona uyan kabul edilir ona ters olan ise kabul edilmez. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Sana çokça Kur'ân ve tefsirini özellikle İbn-i Cerîr ve İbn-i Kesir tefsirlerini okumayı tavsiye ederiz. Ayrıca Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davut, Nesai Müntekal-ahbar, Riyazu's-salihin, Buluğu'l-meram ve Zadu'l-mead fi Hedyi hayri'l-ibad gibi hadis kitapları ve şerhlerini okumayı tavsiye ederiz. (Bölümün numarası 2; Page No. 365)  Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: