Berileviyye Mezhebi

(Bölümün numarası 2; Page No. 395)  Berileviyye. (Bölümün numarası 2; Page No. 396) (3090) no'lu fetva: Soru: Pakistan'da varolan ve Berileviyye diye bilinen ya da Nüvari Cemâ'ati (liderleri olan kişiye nisbetle) diye adlandırılan bir grup var. Siz değerli hocalarımdan bu kimselerin itikâdı ve arkalarında namaz kılınması ile ilgili şer'i hükmün ne olduğunu bilmek istiyorum. Ta ki, gerçeği bilmeyen bir çok kimsenin kalbi müsterih olsun. İkinci bir defa size bu kimselerin hurafelerinden ve yaygın itikatlarından bahsedeceğim:1 : Allah Resûlü'nün (s.a.v.) halen diri olduğuna inanmak.2 : Allah Resûlü'nün (s.a.v.) özellikle her cuma namazından sonra her daim hazır ne nazır olduğuna inanmak.3 : Allah Resûlü'nün (s.a.v.) "Allah'ın izni haricinde bile" şefâ'at edebilir olduğuna inanmak.4 : Kabirde yatanlara ve veli insanlara inanır, yanlarında namaz kılarak onlardan ihtiyaçlarını gidermelerini isterler.5 : Kubbeler inşa edip kabirleri aydınlatmak.6 : Meşhur sözleri: Yâ Resûlulallah, Yâ Muhammed (s.a.v.) (Bölümün numarası 2; Page No. 397) 7 : Fatihadan sonra sesli olarak: "Amin" diyenleri ve rüku'dan sonra ellerini kaldıranlarla alay edip onları Vehhabi olarak kabul ediyorlar.8 : Namaz esnasında misvak kullananları şaşkınlıkla karşılıyorlar.9 : Abdest alırken, ezan esnasında ve namaz sonrası parmakları öpmek.10 : İmamları namaz sonrası sürekli olarak şu ayeti okumakta: Ayet Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salât ederler. İmamla beraber cemaatin tamamı yüksek sesle ve grup halinde peygambere salat getirirler. 11 : Cuma namazı sonrası halka oluşturup yüksek sesle medhiye ve ilahi söylerler.12 : Ramazan ayı teravihinde Kur'an-ı Kerim-i hatmettikten sonra çok fazla yemek yapıp mescitte bulunan büyükçe bir tepsiye koyarlar ve tatlılarla birlikte cemâ'ate dağıtırlar.13 : Mescitler inşa edip iç süslemesine ihtimam gösterirler. Mihrabın üzerinede "Ya Muhammed" yazısı yazarlar.14 : Kendilerini sünnet ehli ve sahih akidenin savunucusu olarak görür, diğer bütün herkesi de hatalı olarak kabul ederler.15 : Bu kimselerin arkasında namaz kılmanın şer'i hükmü nedir? (Bölümün numarası 2; Page No. 398) İfade edeyim ki ben, Karaçi'de eğitim gören bir tıp öğrencisiyim. Bu cemâ'atin sahip olduğu veya yöneticisi olduğu bir cami yakınında oturuyorum.


Cevap: Bu özelliklere sahip birisinin arkasında namaz kılmak caiz değildir. Bildiği halde böyle bir kimsenin arkasında kıldığı namaz sahih değildir. Çünkü bu fikirlerin çoğunda, Allah'ın, (c.c.) uğruna elçiler ve kitaplar gönderdiği tevhit inancına ve Kur'an'ın sarih ayetlerine zıt bir takım bid'at ve küfür özellikleri mevcuttur. Şu ayette denildiği gibi: Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Ayet Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin). Yapmış oldukları bu bidatler güzel bir üslupla reddedilir. Şayet kabul ederlerse Allah'a hamdederiz. Eğer kabul etmezlerse onları terkeder ve sünnet ehli olan kimselerin bulunduğu mescitlerde namaz kılarsın. Bu kimse için Allah'ın dostu olan Hz. İbrahim'de (a.s.) güzel örnekler vardır. Sizden de, Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki (senin için) Rabbime dua etmemle bedbaht (emeği boşa gitmiş) olmam. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: