Müslüman’ın gruplara karşı durumu

(Bölümün numarası 2; Page No. 305)  Guruplar. (Bölümün numarası 2; Page No. 306)  Müslüman’ın gruplara karşı durumu. İkinci soru, (9772) no'lu fetvadan: Soru 2: Eş-Şazeliyye ve İbrahimiyye ve Kadıyaniler vs. değişik Tasavvuf gurupları ve benzeri gruplar günümüzde çokça ortaya çıkmıştır. İslamın bu gruplara karşı tavrı nedir?. Bizler müslüman olarak onlara ve diğer gruplara karşı ve taraftarlarının yaydıkları fasit düşüncelere karşı tavrımız nasıl olmalıdır.?


Cevap 2: Allah'ın kitabına ve Resulüllah (s.a.v.)'in sünnetine uygun hareket ettikleri sürece onları kabul edeceğiz. Kitap ve sünnete mühalefet ettikleri nokları da inkar edeceğiz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: