Mü'minlerin Anneleri (r.anhunne)

(Bölümün numarası 4; Page No. 395)  Mü'minlerin Anneleri (r.anhunne) (3315) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Mü'minlerin anneleri kimlerdir ve kaç kişidirler?


Cevap2: Dokuz kişidirler. İsimleri şöyledir: Aişe, Hafsa, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe bint-i Ebi Süfyan, Cüveyriye bint-i Haris, Sevde bint-i Zem'a, Zeynep bint-i Cahş, Safiyye bint-i Huyey ve Meymune bint-i Haris'tir. Bunlar, Resulullah (s.a.v.) vefat ederken onun nikahındaydılar. Eşlerinden birisi de Huveylid'in kızı Hatice'dir (R.anha). Hatice; çocuklarının çoğusunun annesi olup, hicretten önce Allah resulu (s.a.v.) hayatta iken vefat etmiştir.Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: