Korku namazı

(Bölümün numarası 8; Page No. 173)  Korku namazı. (Bölümün numarası 8; Page No. 174) ( 3370 ) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Savaşan cemaat için ve savaş görevi için tek başına görevlendirilen ve düşmandan korkan askerler için korku namazı nasıldır?


Cevap 3: Korku namazı, savaşanların durumu ve düşmanlarına göre tutumlarına göre farklılık arzeder. Allah Te'âlâ, Kur'ân'da bundan iki çeşidini zikreder: Birincisi, Bakara suresindeki şu ayet-i kerimededir: Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.(238)Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde O'nu anın (namaz kılın). İkincisi şu ayet-i kerimedir: Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. (Bölümün numarası 8; Page No. 175) Nisâ suresinden. Bunun dışında başka çeşitlerinin şekli hakkında sahih hadisler de rivayet edilmiştir. Öğrenmeye devam ettiğin sürece, onun çeşitlerini ve şeklini öğrenmen için, zikredilen ayetlerin tefsirini okuman ve korku namazının şekli hakkında rivayet edilen hadisleri ve bu konudaki fukahanın sözlerini okuman gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: