Nafile namaz

(1500) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: (Bölümün numarası 7; Page No. 190)  Soru 4: Ramazanda teravih imamı, vitir namazını sabahtan sonraya tehir ediyor. Teravihi bitirince yüzünü cemaata dönerek onlara, "iki rekat ve vitir niyetiyle" diye söylüyor. Bu, selefin amelinden midir, yoksa değil midir?. Cevap evet ise, bu üç rekat arasında ne fark vardır ki, bütün nafile namazlar çift olmasına rağmen özel bir niyetle tek yapmıştır. Bu söz bid'at mıdır, yoksa açıklanması gerekli olan bir şey mi vardır?


Cevap 4: Teravih namazı sona erince, imamın cemaata dönerek onlara: "iki rekat ve vitire niyetiyle" demesine dair şeri bir delil bilmiyoruz. Yine seleften bunu yapan bir kimsenin olduğunu da bilmiyoruz. Kim: "Bu, Resûlüllah'ın (s.a.v.) amelindendir" derse, onun delil getirmesi gerekir. Yoksa sözü kendisine reddolunur. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen sahih hadislerde geçtiği üzere, vitir namazı sabah namazından öncedir. Buhari ve Müslim'de İbn Ömer'den (r.a.) rivayet edilen hadis bundandır ki, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Gece namazı ikişer ikişer rekattır. Biriniz sabah vaktinin girmesinden korkarsa, bir rekat kılar ki, bu kılmış olduğu rekatları vitir yapar. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: