Nafile namaz

(6755) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Vitir namaz vacip midir? Onu bir gün kılıp bir gün kılmayan muaheze olunur mu?


Cevap 2: Vitir namazı müekked sünnettir. Mü'minin onu kılması gerekir. Onu bir gün kılıp bir gün kılmayan muaheze olunmaz, fakat vitir namazını kılması için nasihat edilir. Sonra kılmadığının yerine gündüz çift olarak namaz kılması doğru olur. Zira Peygamber efendimiz (s.a.v.) böyle yapardı. Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.) uyku yahut hastalıktan dolayı gece namazını kılamadığı zaman, gündüz oniki rekat namaz kılardı. Hadisi Müslim "Sahih"inde rivayet etmiştir. Peygamber (s.a.v.) geceleyin çok kere onbir rekat namaz kılardı ve her iki rekatta selam verir ve bir rekatla vitir (Bölümün numarası 7; Page No. 173)  yapardı. Uyku yahut hastalıktan dolayı kılamazsa, Hz. Aişe'nin (r.a.) söylediği gibi, gündüz oniki rekat namaz kılardı. Buna göre, mü'minin adeti, geceleyin beş rekat kılmak ise, uyku veya başka bir şeyden dolayı onu kılamamış ise, gündüz altı rekat kılar ve her iki rekatta selam verir. Eğer adeti üç rekat kılmaksa, iki selamla dört rekat kılar ve adeti yedi rekat kılmaksa, sekiz rekat kılar ve her iki rekatta selam verir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: