İllah Bahş diye isimlendirilmek

(18886) Numaralı fetva: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan (Hz. Peygamberimizin üzerine) olsun. Sonra:Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, El-Medinetü'l-Münevvere Davet İrşad Vakıflar ve İslam İşleri müdürü tarafından, (sayı: 300/1 ve tarih: 30/3/1417) sayın genel müftüye gelmiş olan ve Yüksek âlimler heyeti genel sekreterliğinden (sayı: (1875) ve tarih: 6/4/1417) Komisyona havale edilen, “Vefat etmiş olan (İla Bahş Muhammed Muhammed Varyam)’ın mirasçıları, murisin isminin “İla Bahş”dan “İlah Bahş” olarak düzeltilmesine dair belgeye” muttali olmuştur. Sayın Müdür, soruya dini çerçevede, Medine-i Münevvere Medeni işler idaresine özel olarak cevap verilmesini istemektedir. (Bölümün numarası 10; Page No. 491)


Fetva komisyonunun konuyu araştırdıktan sonra aşağıdakilerle yanıtladı Güzel isimleri seçmeyi emreden; çirkin, kötü manalar içeren isimleri seçmeyi nehyeden, çirkin isimleri değiştirmeyi emreden dinin nasları çoktur. Buna göre, "İllah Bahş" diye isimlendirmek caiz değildir. Çünkü bu kelime nasbın cer (üstünün esre hali) halindedir. Mesela şöyle denilir: (Muhammed b. İllah Bahş). Bunun zahirinde çirkin bir vehm vardır, batıl bir mana vardır. Allah şöyle buyurmaktadır: Allah evlat edinmemiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: O, doğurmamış ve doğmamıştır. Buna göre biz, onun isminin nüfus cüzdanındaki ilk hali olan (İla Bahş) olarak kalmasını uygun görüyoruz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: