Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatı

(Bölümün numarası 4; Page No. 375)  Peygamberin hayatından Salât ve selamların en faziletlisiO'nun üzerine olsun (Bölümün numarası 4; Page No. 376)  Peygamber'in (s.a.v.) hayatı. (4087) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) siretini öğrenmek istiyorum.


Cevap 3: Resulullah'ın (s.a.v.) siretini Kur'ân-ı Kerim'den öğrenebilirsin. Allah Te'âlâ, onun hakkında şöyle buyurmuştur: Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. Zevcesi Aişe de (r.anha) şöyle demiştir: Onun ahlakı Kur'ân idi. Sünnet-i Mutahhara'da ise hadisçilerin siret ve şemail ile ilgili yazdıklarını, tarihçilerden İbn Hişam'ın Siret'ini İbn-i Kesir'in el-Bidaye ve'n-Nihaye'sini, İbnü'l-Kayyim'in Zadu'l-Mead fi Hedyi Hayri'l-İbad'ını, Şeyh Muhammed b. Abdülvehhab ve oğlu Abdullah'ın- Allah onlara rahmet etsin- Muhtasar Sireti'n-Nebeviyye'sini okuyarak inşaallah onun (s.a.v.) siret ve ahlakını öğrenirsin.Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam eylesin.Tags: