Hz. Peygamber'in (s a v ) hasır üzerinde uyuması

(Bölümün numarası 4; Page No. 386)  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hasır üzerinde uyuması (5488) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Resulullah (s.a.v.) devamlı olarak yere serili hasır üzerinde mi yatmıştır, yoksa mesela bazen yatak gibi yüksekte de yatmış mıdır? Bir kimse Resulullah'ın (s.a.v.) sünnetine uymak için hasır üzerinde yatacak olsa bu durumda sevap alır mı almaz mı?


Cevap 1: İmam İbnü'l- Kayyim (Rahimehullah) Kitabı Zadu'l-Mead'ta bir bölüm açmış ve şöyle demiştir: Bazen yatakta, bazen yerde, bazen hasır üzerinde, bazen bir sergi üzerinde, bazen hurma liflerinden örülmüş bir yatakta, bazen de siyah bir örtü üzerinde uyurdu. Bundan anlaşılan, Resulullah'ın (s.a.v.) bazen hasır üzerinde yatmış olduğudur. Bir kimse Resulullah'a (s.a.v.) uymak amacıyla bazen hasır üzerinde uyuyacak olsa bundan dolayı sevap elde etmesi umulur. Nitekim Allah Te'âlâ, ayet-i kerimesinde Resule tabi olmayı meşru kılmıştır: Andolsun ki, Resûlullah, sizin için,... güzel bir örnektir. Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam eylesin.


Tags: