Evlenmesi ebediyen haram olanlar

(1289) Numaralı fetva: Soru: Sorunun içeriği şöyle: Bir adam bir kadınla evlendi ve ondan ayrıldı. Ondan çocukları da olmadı. Kadın bir başkası ile evlendi ve adamın ondan bir kızı oldu. Bu kız, annesinin birinci kocasının üvey kızı sayılır mı, ve ona haram olur mu, yoksa değil mi?


Cevap: Kadının birinci kocası, onunla zifaf yaptıktan sonra onu boşamış ise, ikinci kocasından olan kızının hükmü, birinci kocanın üvey kızı hükmündedir ve onunla evlenmesi ona haramdır. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Analarınız, kızlarınız, size haram kılındı. şu ayete kadar: kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız (Bölümün numarası 18; Page No. 215) Annesinin kocasının evinde olmasını zikretmesi, genel olanı beyan için olup, onun bir mefhumu yoktur. Birinci koca onunla zifaf yapmamış ve bilakis zifaftan önce onu boşamış ise, bu üvey kız hükmünde değildir. Dolayısıyla ayette, annesinin kocasının üzerine kızın haramlılığı, annesiyle zifaf yapmakla, takyit edildiği için, onunla evlenmesi caizdir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: