Evlenmesi ebediyen haram olanlar

(15648) Numaralı fetva: Soru: Bir kadınla evlenen sonra da onu boşayan ve boşadığı kadının iddeti sona erdikten sonra, bu kadın, anneden bir, o adamın dedesine helal midir yahut dedeye haram mıdır? Bunun hakkında görüşünüz nedir? Eğer ona haram ise, delili nedir? Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap: Bir kimsenin, ne kadar aşağı inse de, nesep yahut süt emme yönüyle oğlunun ve oğlan ve kızdan torunlarının evlendiği kadınla evlenmesi helal değildir. Zira haram olanların zikredildiği ayette Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri... Onu boşadığı yahut adam öldüğü zaman bir insanın hanımı, o kimsenin babasına yahut babası tarafından dedesine ve anne tarafından dedesine helal olmaz. Çünkü ayet-i kerimenin hükmü umum ifade ettiği için, baba ve anneler tarafından dedeler, bu hükümde eşittirler. Zira Allah Te'âlâ, Yusuf (a.s.) hakkında şöyle buyurmuştur: Atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. (Bölümün numarası 18; Page No. 211) O, Yusuf b. Yakup b. İshak b. İbrahim'dir. (a.s.) Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kendi sulbünüzden Cahiliye döneminde yabancı kimseleri evlat edindikleri gibi evlat edinen bunun haricindedir ve Allah bunu şu ayeti kerimesiyle iptal etmiştir: ve evlâtlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola O eriştirir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: