Cariye ile evlenmek

Cariye ile evlenmek ( 2875 ) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 : Hür bir adam cariye ile evlenebilir mi?


Cevap 4 : Hür Müslüman bir adam, hürrün mehrini veya cariyenin parasını ödeme gücü yoksa Müslüman bir cariye ile evlenmesi caizdir. Bir de bunun için, zinaya düşme tehlikesi veya hizmet için hasta ve yaşlı olması gibi mazeretler gerekir. Hür olan eşinin küçüklüğü, hazır olmaması veya hasta olması halinde de durum aynıdır. Bunun delili aşağıdaki ayeti kerimenin umum ifade eden manasıdır: İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan... cariyelerinizden alsın. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: