Namazdan sonra Ayetü'l-Kürsi ve Muavvizeteyn'i okumak

Soru 4: Akşam ve sabah namazlarında insan tehlil getirdiği zaman, Allah'ın on günahı sildiğini, on sevap yazdığını ve şu anda bilemediğim üçüncü bir sevap yazdığını işittim. Bu hadis sahih midir, yoksa değil midir?


Cevap 4: Akşam ve sabah namazlarından sonra bunlarla ilgili şu rivayet vardır: Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd da O’nundur. Diriltir ve öldürür ve O her şeye kadirdir.(on defa) Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Bu, bu namazların dışındaki namazlardaki meşru zikirlere yapılan bir ziyadedir. Yine Tirmizi'nin Ebu Zer'den (r.a.) rivayet ettiğine göre Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: Kim, sabah namazından sonra diz çökmüş olarak, konuşmadan önce on defa: “Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehu'l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” derse, Allah kendisine on sevap yazar, on günahını siler, on derece yükseltir, o gününde her kötülükten ve şeytandan emniyette olur, ve Allah'a şirk koşma hariç, o gün hiçbir günah ona ulaşmaz. Tirmizi (Bölümün numarası 7; Page No. 110)  şöyle demiştir: Bu hadis, garib, hasen, sahih bir hadistir. Hadisi Nesai Muaz'dan rivayet etmiş ve şu ilaveyi yapmıştır: Hayır Onun elindedir. Ayrıca şu ilaveyi de yapmaştır: Söylediği her biri için, bir köle azad etmiş gibi olur. Tirmizi ve Nesai'nin Imara b. Şebib'ten rivayet ettiklerine göre, Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim akşam namazından hemen sonra on defa: Lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ şerike leh, lehulmülkü ve lehülhamdü, yuhyi ve yumitü ve huve alâ külli şeyin kadîr" derse, Allah, sabah oluncaya kadar kovulmuş şeytandan onu koruyacak melekler gönderir, ona on sevap yazar, öldürücü on günahını siler ve on müslüman köleyi azad etmeye denk sevap kazanır. Tirmizi şöyle demiştir: Hasen bir hadistir ve ancak Leys ibn Sa'd'dan olan rivayeti biliyoruz. Imara'nın Peygamber'den (s.a.v.) işittiğini bilmiyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: