Fatıma (r.anha) ile ilgili bir rivayet

Fatıma (r.anha) ile ilgili bir rivayet (1606) no'lu fetva: Soru: İçeriği şu şekilde olan bir hadisin sıhhat derecesini sormak istiyorum: "Kim Fatıma'yı hoşnut ederse beni hoşnut etmiş olur. Kim de ona öfke duyarsa bana öfke duymuş olur."


Cevap: Bu lafızla bir hadis bulamadık. Ancak Buhari Sahih'inde kendi senediyle Misver b. Mahrame'den Resulullah'ın (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: ''Fatıma benden bir parçadır. Kim ona öfke duyarsa bana öfke duymuş olur.'' Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (a.s.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: