Ders veren kimseyi onurlandırmak için cami içinde alkışlamak

Alkışlamak (7774) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bazı münasebetlerle yapılan kutlamalarda ders veren kişiyi veya konuşmacıyı onurlandırmak için cami içinde alkışlamak caiz midir?


Cevap 2: Namazda iken imamın yanılması nedeniyle kadınlara mahsus olan el çırpmanın haricinde alkış caiz değildir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Namazında uyarma zorunluğu olan kimseye, erkekler "sübhanallah" desin, kadınlar da el çırpsın. (Bölümün numarası 6; Page No. 311) Ayrıca erkeklerin alkışlaması cahiliye ehlinin amellerindendir. Ayette şöyle yer alır: Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. İlim ehli ayetin metninde geçen (مكاء) kelimesini "ıslık"; (تصدية) kelimesini de "alkış" olarak tefsir etmişlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: