Mescitlere kilit koymak

Camilerin kilitlenmesi (2014) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Resûlullah (s.a.v.) döneminde camiler geceleyin kilitlenir miydi? Mukaddes mekanları ziyaret için gelmiş olan müslümanlar mecsitlerden çıkarılır ve mescidin dışındaki duvarların çevresinde mi uyurlardı?


Cevap 2: Bildiğimiz kadarıyla Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında mescitler kilitlenmezdi. Mescitler tefriş edilmemişti. O zaman insanlar mescitlere zarar vermek ve mescitleri kirletmek konusunda Allah'a karşı gayet takvalı idiler. Mescitler tefriş edilince ve içerisinde çalınmasından endişe edilen şeyler var olunca insanların cahilliği artıp da bazıları mescitlere zarar verince, idareciler için maslahat olduğunu gördükleri durumlarda mescitleri kilitlemek caiz hükmünü almıştır. Buradaki neden mescitlerin emniyetini sağlamak, içerisindeki şeyleri muhafaza etmek ve bazı kendini bilmezlerin zararlarından mescitleri korumaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: