Camide oyun oynamak

Camide oyun oynamak (4672) no'lu fetva: Soru: Sahih-i Buhâri'de yer alan Hz. Aişe'nin (r.a.) (Bölümün numarası 6; Page No. 309) c.1, s.171'de "Mescitteki mızrak sahipleri" babında yer alan hadisi etrafında okuldaki arkadaşlar arasında bir tartışma oldu. Hadis şöyle: Resûlüllah'ı (s.a.v.) odamın kapısında dururken gördüm, Habeşliler, mescidde oynuyorlar, Resûlüllah (s.a.v.) de, ben oyunlarını göreyim diye elbisesi ile beni örtüyordu. Mescitte oyun oynamanın caiz olup olmadığını sormak istiyoruz ve bu hadisin açıklaması nasıldır?


Cevap: Bahsedilen Habeşliler (Allah onlardan razı olsun) Mescid'de bir bayram gününde kafirlere karşı cihat hazırlığı amacıyla mızraklarla savaş talimi yaparak kendi kendilerine eksersiz yapıyorlardı.. Yapılan bu çalışmada hayır bulunduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü Allah yolunda cihat etmek, teçhizatıyla, cihada çağrı yapıldığında bu teçhizatı kullanma alıştırmalarıyla hazırlık yapmak hiç kuşku yok ki İslam'ın vecibelerindendir. Fakat oyun diye adlandırılmasının nedeni, eğitimi yapan kimsenin yaralayacakmış gibi yapıp yaralamaması, babası ve oğlu gibi en yakını dahi olsa böyle bir vehim uyandırmasıdır. Buna göre böyle bir şeyin mescitte ve özellikle de bayram günü yapılmasında bir sakınca olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü bayram günü sevinç ve neşe günüdür. Yapılan bu fiil de görünüş itibarıyla oyun olsa da hakikati itibarıyla Allah'a yakınlaşmadır ve hayırdır.Hem hakikati hem de görünüşü itibarıyla tamamen oyun olan şeylere gelince bunlar boş (lehv) birer fiil olup, bunların özellikle Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabı tarafından işlenmesi, tatbikatının yapılması, ikrar edilmesi ve seyredilmesi caiz değildir. Bunun bir benzeri de at ve deve yarışının, ok atışının meşruluğu, Allah yolunda cihada hazırlık için, (Bölümün numarası 6; Page No. 310) kuvvet sağlayacak sebeplere tutunmak için, İslam devletini ayakta tutup İslam'ın desteklenmesi için bunlar üzere eğitim yapılmasının meşru oluşudur. Bunların uygun mekanlarda yapılması meşru olup, yasaklanmış olan boş işler (lehv) kapsamında değildir. Bunların tamamı şu ayetin çerçevesine dahildir: Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın, Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: