Camide dilenmek

Camide dilenmek (166) no'lu fetva: Soru: Camilerde dilenmek ve bunun için bir sürü hata yaparak, karıştırarak ayet, hadis okumak ve bunun yanında dilenirken insanların neredeyse üzerlerinden atlayıp cami içinde gezinmek ve onlarla konuşurken zikirlerini kesmek gibi davranışların hükmü nedir?


Cevap: Şurası açıktır ki camiler, namaz, Kur'ân tilaveti, zikir, itikaf, ilim öğrenimi ve öğretimi gibi yararı müslümanların geneline ait olan amellerle Allah te'âlâ'ya ibadet amacı taşırlar. Bundan başka alış - veriş, dünya işleri hakkında konuşmak, kayıp ilanı yapmak ve buna benzer ahiretle ilgili olmayan maksatlarla kullanılması caiz değildir. Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre'den (r.a.) gelen rivayette Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bir camide kayıp ilan eden bir kimseyi duyarsa: "Allah onu sana buldurmasın" desin. Zira camiler bunun için bina edilmemiştir. (Bölümün numarası 6; Page No. 289) Tirmizî'nin Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Camide alış veriş yapan birini gördüğünüz zaman: “Allah ticaretini kazançlı kılmasın” deyiniz. Orada kayıp ilan eden birini gördüğünüzde de: "Allah onu sana buldurmasın" deyiniz. Camide ve cami dışında zaruret olmadıkça dilenmek haramdır. Dilenen kimse, ihtiyacından ve ihtiyacını giderecek şeylerin bulunmamasından ötürü dilenmek zorundaysa, insanların üzerinden atlayıp geçmiyorsa, kendisi hakkında anlattıklarına, söylediklerine yalan katmıyorsa, dilendiği sırada namaz kılanlara sıkıntı verecek davranışlar, zikirlerini kesmek, hatip konuşma yaparken, fayda sağlayacakları bir ilim öğrendikleri sırada dilenmek gibi zihinlerini karıştıracak davranışlarda bulunmuyorsa, bir sakınca yoktur. Ebu Davud'un Sünen'de Abdurrahman b. Ebi Bekir es-Sıddık'tan (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İçinizde bugün bir yoksulu doyuran var mı? Hz. Ebu Bekir şöyle dedi: Mescide girdim bir de baktım biri dileniyor. Abdurrahman'ın önünde bir parça ekmek gördüm. Abdurrahman önünden alıp dilenciye verdim. el-Munziri şöyle demiştir: Bu hadisi Müslim Sahih'inde ve Nesai Sünen'inde Ebu Hâzim Selman el-Eşce'i hadisinden olarak bu hadisin benzerini tahric etmiştir. (Bölümün numarası 6; Page No. 290) Bu hadis mescidin içinde sadaka vermenin ve ihtiyaç halinde dilenmenin caiz olduğuna delalet etmektedir. Ancak ihtiyaç olmadığı halde dilenmek veya kendi haliyle alakalı olarak insanlara yalan söyleyerek yahut da onlara zarar vererek dilenmek söz konusu ise böyle yapan kimsenin dilenmesine mani olunur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: