Allah bana bir çocuk bağışladığı takdirde onun ismini Ra'd koyacağımı Allah için nezrettim

(21301) Numaralı fetva: Soru: Ben, Allah bir çocuk bana bağışladığı takdirde Ra'd süresine istinaden çocuğumun ismini Ra'd koyacağımı nezrettim. Bunu, çocuğumun ismi islam dinine uygun olsun ve bu çocuk benim gibi sıkıntılar çekmesin diye yaptım. Ra'd diye bilinen çocuğumun doğumu yaklaştı. Ancak bazı insanlar, bu isimin uygun olmadığını söyleyerek beni korkutuyorlar. Bu konudaki görüşünüz nedir? Şu da bilinmeli ki ben Allah'a bir kaç defa istihare ettim. Bu istihare sonucu kalbimi rahatlatacak şeyler gördüm. Sözgelimi çocuğunu seri bir şekilde Kur'an'ı ezberlediğini gördüm. Bu konuda bize fetva vermenizi rica ediyor ve çok teşekkür ediyoruz. (Bölümün numarası 10; Page No. 473)


Cevap: Anlattığın şey mubah bir nezirdir. Şayet dilersen çocuğuna bu ismi ver. Dilersen de bu isimden vazgeçip başka bir isim verirsin. Tabi bu durumda yemin kefareti vermen gerekir ki, o da bir köle azat etmen veya her bir fakire bir buçuk kilo buğday olmak üzere on fakiri doyurman veyahut on fakire birer elbise giydirmendir. Eğer bunu bulamazsan üç gün oruç tutarsın. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: