Abdünnebi ve Abdülmennan gibi konulması caiz olmayan isimler

(20448) Numaralı fetva: Soru: Hoşgörünüze sığınarak bir hükümet dairesinde görevli olanların isimleriyle ilgili bir soruyu sizlere iletmek istiyorum. Bu isimler de Abdünnebi, Abdülmennan, Abdülceyyid ve Abdürrasûl'dür. Bu isimlerden bazıları görevlilerin, çoğu baba olanların bazısı da dede olanların ismidir. Soru şu: Oğul, babasının ya da dedesinin ismi şer'a muhalif ise onu değiştirebilir mi? Cevap: Soruda zikredilen isimlerin konulması caiz değildir. Çünkü mahluka kul yapma söz konusudur. İnsan ise ancak Allah Te'âlâ’ya kul olur. Bir kimsenin, sağ olan babasının ya da dedesinin ismi bu isimlere benzer bir isimse, ismini şer'a uygun bir isimle değiştirmesi gerekir. İsim değiştirmede yetkili birime başvurması gerekir. Ancak vefat eden birinin ismi bu tür isim ve benzerlerinden bir isimse, bu ismi değiştirmek hiç kimse için meşrû' değildir. Çünkü ölümden sonra ismi değiştirmenin hiç bir faydası yoktur. Hem de Resûlüllah (s.a.v.) Abdülmüttalib dedesinin ismini değiştirmemiştir. Ölenin ismini değiştirmek meşrû' olsaydı. Resûlüllah (s.a.v.) dedesi öldükten sonra onun ismini değiştirirdi. Bırak değiştirmeyi, Huneyn gazvesinde;


(Bölümün numarası 10; Page No. 479)  Ben nebiyim, yalan yok, ben Abdulmuttalib’in oğluyum (torunuyum!) dediği sahih bir şekilde rivayet edilmiştir. Bu hadis müttafakün aleyhtir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: