Şev'i. diye isimlendirilmek

(20617 ) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Şu isimlerle isimlendirilmenin hükmü nedir: (Şev'i, Şev'iyye, Abduh, Meşniyye)


Cevap 3: Şev'i ve Şev'iyye diye isimlendirmek kötü manalar içerdiğinden dolayı mektuhtur. Bu isimlerle isimlendirmenin bazı sakıncaları vardır. Meşniyye ismi de bu şekildedir. Çünkü bu isim lüğatte, yorgunluk, buğz gibi kötü manalara gelmektedir. Ancak Abduh diye isimlendirmede bir engel yoktur. Fakat isimlendirilmemesi daha iyidir. Çünkü Abduh ismi tam bir mana ifade etmemektedir. Bu isimde vehm ve umumiyet söz konusudur. En iyisi, dine uygun olanı insanın, Allah'ın isimlerinden biri ile Abdu kelimesini birleştirmesidir. Nebi (s.a.v)'den sahih olarak geldiğine göre Allah'ın en çok sevdiği isimler şunlardır: Abdullah, Abdurrahman. Çocuğun babasının üzerindeki haklarından biri de kendisine güzel, yüce manaları olan, dinen sakıncası olmayan bir isimle onu isimlendirmesidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: