Bita a kan hukunce-hukuncen aikin Zakkah a cikin hotuna

Bita a kan hukunce-hukuncen aikin Zakkah a cikin hotuna
956
Bita a kan Hukunce-Hukuncen Zakkah a cikin hotuna.
Manzon Allah Tsira da Amincin Allah Su tabbata a gare shi ya ce: ((DUK WANDA ALLAH YA YI NUFIN SHI DA ALKHAIRI, TO, SAI YA SANAR DA SHI ILIMIN ADDINI)) Bukhari da Muslim suka ruwaito
Za ka iya shiga wannan bitar domin sanin hukunce-hukuncen aikin Zakkah a cikin hotuna.
Kwanakin Bitar: Darasi 9 za a yi cikin kwanaki 9, za a samu ko wane darasi cikin video da rabutu.
Hanyoyin rijistar a kwai sauƙi:
Za a yi rijista ta hanyar wannan shafi na yanar gizo:
- Shiga zauren (group) Telegram na wannan bita ta hanyar wannan shafi na yanar gizo:Telegram - Apps on Google Play
- Kallon darussan wannan bita da koyan karatu a ciki
- Amsoshin jarabawar wannan bita ta hanyar shafi na yanar gizo a kan lokacin da a ka aje.
- Karbar shahadar nasara a jarabawa daga shafin yanar gizo na: "Fiƙhul Ibaadaat" da kuma "Fadha'ul Qanawaat"
Darussan Bita: bidiyo 9 Masu mahimmanci tare da karatuttuka 9 a rubuce.
Abin da Bitar za ta tattauna a kai (Maudu'i): Fiƙihun Zakkah a cikin hotuna, kuma shi ne Maudu'i 9 da ke tafe: