برنامه آموزشی کوتاه مدت فقه روزه، به شیوه تصویری.

برنامه آموزشی کوتاه مدت فقه روزه، به شیوه تصویری
8851


به منظور شناخت احكام روزه و رمضان می توانید به صورت رایگان در این دوره آموزشی فشرده شرکت نمایید.

زمان دوره آموزشی: 50 دقیقه حاوی شش ویدیوی کوتاه توأم با مواد کمکی و آزمون.
مواد دوره آموزشی: 6 قطعه ویدیو که هر کدام آن دارای فایل کتبی نیز می باشد.
موضوع دوره آموزشی: فقه روزه به کمک تصویر، که شامل موارد زیر می باشد:

فضل الصيام وحكمه أركان الصيام ومباحاته ومستحباته ومكروهاته ومفسداته
فضيلت روزه وحكم آن اركان، مباحات، مستحبات، مكروهات ومفسدات روزه
روزهء رمضان روزهء نفلى
شب قدر اعتكاف


تطبیق برنامه:
- ثبت نام برقی از طریق لینک
Telegram Telegram - Apps on Google Play
- استفاده درست و سالم از مواد کورس
- پاسخ الکترونیکی به سوالات آزمون(امتحان).
- دریافت سرتیفیکت معتبر برنامه آموزشی، از سایت «فقه العبادات المصوره» (فقه عبادات بشکل تصویری).


لغات الدورة:
العربية | English | বাংলা | Español | فارسی தமிழ் | Français | Hausa | Indonesia | አማርኛ | Kiswahili | اردو | turky