Yeni doğan çocuğa tahnîk (tatlı bir şeyler verme) yapmak

(17180) Numaralı fetva: Soru: Yeni doğan çocuğa hurma ve benzeri tatlı şeyler yedirmek (tahnîk) sünnet mi? Nitekim günümüzde bazı insanlar yeni doğan çocuklarına bunu uygulamaktadırlar. Yoksa bu durum sadece Peygamber Efendimize (s.a.v.) mi hastır?


Cevap: Yeni doğan çocuğa tatlı bir şeyler vermek, Resûlüllah'ın (s.a.v.) sahabenin yeni doğan çocuklarına uyguladığı bir sünnettir. Bu uygulama tüm ümmeti kapsamaktadır. Nitekim yüce Allah ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: Andolsun ki, Resûlullah, sizin için,... güzel bir örnektir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: