Yedinci günde kız çocuğun saçını tıraş etmek

(17998) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Doğumunun yedinci gününde kız çocuğunun saçını tıraş etmek sünnet mi? Sünnet değilse bu caiz mi?


Cevap 2: Yedinci günde saç kesmeyle ilgili iki hadis rivayet edilmiştir. Birincisi: (Hz. Fatıma (r. anha) Hz. Hasan'ı doğurduğunda Resûlüllah (s.a.v.) onun saçın kes dedi) hadisidir. Bu hadisi Ahmed b. Hanbel Müsned'inde rivayet etmiştir. İkinci hadis Samûra'nın rivayet ettiği şu hadistir: Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 10; Page No. 468) Yeni doğan her çocuk, akikası karşılığında rehindir. Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir, (aynı günde) başı tıraş edilir ve kendisine isim verilir. Bu hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mace Rivayet etmişlerdir. Birinci hadis Hz. Hasan'ın doğumuyla ilgilidir. İkinci hadis ise gulam ifadesiyle rivayet edilmiştir. Bu ifade de erkekler hastır. Kızlara değil. Bundan dolayı doğan kız çocuğun saçını kesmek meşru değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: