Vefat eden ve malının üçte birini vasiyet etmeyen kişinin malından üçte bir ayrılır mı?

(6514) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir kimsenin babası ölse ve malının üçte birini vasiyet etmemiş olsa malından üçte bir ayrılır mı?


Cevap 1: Durum soruda zikredildiği gibi ise babanızın malından üçte bir ayırmanız gerekmez. Ama varislerden rüşt yaşına ermiş olanlar miras kalan maldan veya başka bir maldan babaları adına gönüllü olarak birşeyler verirlerse bu da güzel olur. (Bölümün numarası 16; Page No. 286) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: