Umre için Mekke'nin mikat yeri

(1216) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Umre için Mekke'nin Mikat yeri neresidir?


Cevap 7: Mekkeliler için Mikat yeri Hill bölgesidir. Nitekim Hz. Aişe (r.a.) Hz. Peygamber'den (s.a.v.) Hac'dan sonra Umre yapmak için izin istediğinde, Peygamberimiz kardeşi Abdurrahman'a onu, ihrama girmesi için Tan'ime götürmesini emr etti. Ki burası Mekke için en yakın Hill yeri Tan'im'dir. Bununla birlikte ihram Mekke'den veya Harem bölgesindeki herhangi bir yerinden yapılabilir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) kendisi için Hz. Aişe için ve onun kardeşi için kolaylık yolu sağladı ve kardeşine onu ihrama girmesi için Tan'ime götürmesini istedi ve bu geceleyin oldu. Yanındakilerine evlerinde Mekke'de (Batha) ihrama girmelerine izin vermesi ise şeriatın vermiş olduğu ruhsatı kullanması idi. Çünkü iki durumda günah olmadıkça kolay olanı tercih etmek daha hayırlıdır. Eğer günah olsa idi Hz. Peygamber bu şekilde yapmazdı. Bundan dolayı da Hz. Aişe'ye Umre için Mekke'de ihrama girmesine izin vermemiştir. Bu da Harem bölgesin Mikat yeri olmadığına delalet etmektedir. (Bölümün numarası 11; Page No. 128)  Bu durum şu hadis ile özel olarak belirlenmiştir: Resûlüllah (s.a.v.), Medîneliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necidliler için Karn-ı Menâzil'i ve Yemenliler için Yelemlem'i mikat olarak belirledi. Buralar, onlar için ve onların dışında o taraftan gelen hacca ve umreye niyet eden diğer yolcuları için mikat yeridir. Bunun dışındakiler bulundukları yerden ve hatta Mekkeliler Mekke'den ihrama girerler. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: