Uluhiyyet tevhidi

Birinci soru, (7150) Numaralı fetvadan: Soru 1: Gün gibi açık ve net bir gerçektir ki, İslam insanları özgürleştirmek için gelmiştir. İslamda özgürlük; -rabbani alimlerden birinin nitelendirdiği gibi- : Allah'a karşı kul, onun dışındakilere karşı ise özgür olmaktır. Sizden özet olarak, islamda kulluk (kölelik) kavramını, bir kölenin özgürlüğe nasıl kavuşabileceği ve bununla alakalı konuları, ayrıca; Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Enes'i hizmetçi edinmesi ve Hz. Ömerin bir oğul köle edinmesi vs... bunların sebeb-i hikmetini açıklamanızı rica ediyoruz.


Cevap 1: Kulluk : Boyun eğmek, alçalmak, Allah'ın emirlerine uyup, yasaklarından kaçınmak suretiyle mutlak itaat; ona yakın olabilmek, sevabını ummak, öfkesinden ve cezasından sakınmak için, çizdiği sınırlarda durup, onları aşmamak demektir. İşte bu gerçek kulluktur ve Allah'tan başkasına yapılmaz. Köleliğe gelince; bu arızi bir durum olup, pek çok sebebi olabilir. Temel olarak; şer'i cihat neticesi, kafirlerin esir edilmesi yoluyla olur. Kölenin özgürlüğe kavuşmasına gelince; bunun pek çok yolu vardır ki alimler (fıkıh kitaplarının) "köle azat etme" bölümünde bunları açıklamışlardır. Ezcümle; efendisi tarafından, Allah'a yakın olmak (sevap) gayesiyle veya adam öldürme, zıhar ve benzeri şeylerin kefareti olarak özgürlüğüne kavuşabilir. Hizmetçi tutmaya gelince; gerek Hz.Enesle ilgili hadiste gerek başka hadislerde geçtiği üzere caizdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ihtiyaçlarının giderilmesi, özel işlerinde ona yardım edilmesi ve sahip olduğu edep ve güzel ahlakın öğrenilmesi için bir hizmetçinin tutulması hikmete uygundur, bunda Allaha tahsis edilmesi gereken kulluğa aykırı bir şey de yoktur. Başarı Allah'tandır! Salat ü selam efendimiz Muhammed (a.s.) ve onun âl ü ashabına olsun!


Tags: