İslam Dini'nin, İslam diye isimlendirilmesi

(Bölümün numarası 1; Page No. 74) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 75)  Uluhiyyet Tevhidi. (Bölümün numarası 1; Page No. 76)  Kelime-i Şehadet. Birinci, ikinci ve üçüncü soru, (7887)no'lu fetvadan: Soru 1: İslam Dini, niçin "İslam" diye isimlendirilmiştir?


Cevap 1: Çünkü ona giren kendisini Allah'a teslim etmiştir ve Allah'tan ve Allah Resûlü'nden (s.a.v.) gelen bütün hükümlere teslim olmuş ve kabul etmiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? şu ayete kadar: Çünkü Rabbi Ona: "Müslüman ol" demiş, O da: "Âlemlerin Rabbine boyun eğdim", demişti. ve şöyle buyurmuştur: Bilakis, kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse (Allah'a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katındadır.


Tags: