Tekfir etmek ne zaman caiz olur ve ne zaman caiz olmaz?

(Bölümün numarası 2; Page No. 141)  Tekfir etmek ne zaman caiz, ne zaman caiz değildir? (5226) no'lu fetvadan: Soru 2: Tekfir etmek ne zaman caiz olur ve ne zaman caiz olmaz?. Allah teâlâ'nın şu ayetinde zikredilen tekfirin çeşidi nedir? : Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerdir.


Cevap 2: "Tekfir etmek ne zaman caiz olur ve ne zaman caiz olmaz?" sözüne gelince, sizce anlaşılmayan konular açık olarak beyan edilsin ki, biz de sana o konuda hüküm beyan edelim.Allah teâlâ'nın şu ayetindeki tekfirin çeşidine gelince: Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. O en büyük küfürdür. Kurtubi tefsirinde şöyle demiştir: İbn Abbas (r.a.) ve Mücahid (Allah Ona rahmet etsin.) şöyle demişlerdir: "Kur'an'ı redderek ve Allah resûlü'nün sözünü inkar ederek kim Allah'ın indirdiği ile hükmezse o kafirdir." (Bölümün numarası 2; Page No. 142) Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden, Allah'a isyan ettiğini bildiği halde, Allah'ın indirdiğinin dışında hüküm vermeye, rüşvet ve benzeri bir şey, yahut mahkuma düşmanlığı, yahut yakınlığı, yahut arkadaşlığı ve benzeri şeyler sevketmiş ise, onun küfrü en büyük küfür olmaz. Bilakis, Allah'a asi olmuş olur ve küfür dışında bir küfür, zulum dışında bir zulum ve fısk dışında bir fıska düşmüş olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: