Belirli olmayan ve belirli olan birinin tekfir edilmesi

(Bölümün numarası 2; Page No. 140)  Belirli olmayan ve belirli olan birinin tekfir edilmesi. (6109) no'lu fetvadan: Soru 2: Herhangi bir şahıs hakkında: "o kafirdir" demeleri ve onu küfürle itham etmeleri alimlerin hakkı mıdır?


Cevap 2: "Allah'tan başkasına sığınan ve yardım isteyen kafirdir", aynı şekilde "kendisine veya çocuğuna şifa vermesi için, peygamberlerin birinden veya velilerin birinden yardım isteyen kafirdir" demek suretiyle belirli olmayan birini tekfir etmek meşrudur.Kendisine tebliğ ulaştıktan sonra namaz, zekat ve oruç gibi zarûrât-ı diniyeden olan bir şeyi inkar ederse belirli birinin tekfir edilmesi vaciptir. Kendisine nasihat edilir, tevbe ederse ne ala, yoksa müslümanların emirinin üzerine, küfür üzere onu öldürmek vacip olur. Onun tekfirini gerektirecek bir şey bulunmasına rağmen, eğer belirli birisinin tekfiri meşru olmasaydı, islam'dan dönen mürtede had uygulanmazdı.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: