Ses kayıt cihazından okunan ezan

(Bölümün numarası 6; Page No. 69) (10189) no'lu fetva: Soru: İslam ülkelerindeki bazı kimselerden duyduğuma göre Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de okunan ezanları ses kayıt cihazına kaydedip mikrofon önünde bu ses kaydını çalıştırmak suretiyle, ezan okumayı müezzinle yapmak yerine böyle sağlamaktadırlar. Bu şekilde namaz caiz midir? Kitap ve sünnetten delil ve bir miktar yorumla birlikte cevaplayabilir misiniz?


Cevap: Farz namazlar için şer'an belirlenmiş olan ezanda önceden kaydedilmiş ses kaydından ezan okunması yeterli değildir. Bilakis vacip olan müezzinin namaz için ezanı bizzat kendisinin okumasıdır. Çünkü Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ezan okumakla ilgili emri sabittir. Emirle ilgili olarak asıl olan şey vücup ifade etmesidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: