Sadece Kur'ân ve hadis okumak suretiyle yitiğin yerini bildiğini iddia eden kimseye gitmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 608) Ondokuzuncu soru, (6914) no'lu fetvadan: 19. soru : Daha önce sorduğum bir soruya verdiğiniz, 19/12/1403 hicri tarihli 30 numaralı cevap ve 6505 numaralı fetva, sayfa 4 te şöyle demiştiniz: Kahin olduğu için gelecekten haber veren muhbire gitmek caiz değildir.Burada şuna işaret etmek istiyorum. Kendilerine gittiğimiz şahıslar, dinin genel kurallarına bağlılıklarıyla bilinen kimselerdir ve sorumda söylediğim bu gibi konularda Kur'ân ve hadis-i şeriflerden başkasını okumuyorlar. Onlara gitmemizin hükmü nedir?.


Cevap 19: Sırf Kur'ân ve hadis okumak suretiyle yitiğin yeri bilinmez ve onunla yitik bulunmaz. Kim sırf Kur'ân ve hadis okumak suretiyle yitiğin yerini bildiğini iddia eden kimseye giderse, onun salih, dine bağlı biri olduğunu iddia etse bile, bir deccal kahine iltica etmiş olur. Onlar insanları sapıtmak ve kafalarını karıştırmak için, zahirde Kur'ân ve hadis-i şerif okuyor görünebilirler, ancak onlar batında kahin ve medyumlardandırlar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: