Rakamlarla sihri bozmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 616) (9548) no'lu fetva: Soru: Şu 21, 31, 137, 121, 25 ve benzeri rakamlarla sihir bozanın hükmü nedir? Bu rakamlara bakıyor ve iddiasına göre Yunus Peygamberin kullandığı üslubu kullanıyor. Şurasını belirteyim ki, bu adam sihri bozmayı bilmiyor. İddiasına göre ruhları çağırıp bu yolla kişinin yıldızına ulaşıyor. Kişiye sihir yapılmamışsa yıldızın sıfır diyor. Bunun öncesinde kişinin anne adını ve ve o kişinin adını öğreniyor. Bu yapılan meşrumudur? Yunus Peygamberden böyle bir şey biliniyor mu? Yoksa Allah'ın kitabına ve Resûlullahın sünnetine aykırı mıdır? Selef (ilk kuşak müslümanlar) ve haleften (arkadan gelen müslüman kuşaklar) böyle birşey duyulmamış mıdır? Bu yolla sihri bozan kimselere inanarak giden insanların hükmü delilleriyle beraber nedir?.


Cevap: Bu kimsenin durumu gerçekten anlatıldığı gibiyse bu durumda bu şahıs kahindir. Yunus Peygamberin (a.s.) böyle yaptığına dair hiçbir delil yoktur. Bu yapılan meşru değildir. Bunu yapmaya kalkmak caiz değildir, bilakis onu reddetmek gerekir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim falcıya gitse ve ondan birşey sorsa kırk gece namazı kabul olmaz. İmam Müslim Sahihinde bu hadisi rivayet etmiştir. Yine efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: Kim kahine giderse ve onu tasdik ederse mutlaka muhammede inzal edileni inkar etmiştir. İmam Ahmed bu hadisi diğer dört imamla birlikte sahih isnatla rivayet etmiştir. Efendimiz şöyle buyurur: (Bölümün numarası 1; Page No. 617) Yıldızlardan bir şey öğrenen, sihirden bir şey öğrenmiş olur, o tip bilgisi arttıkça günahı da artar. Bu hadisi Ebu Davud İbn Abbas sahih isnad ile rivayet etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: