(Kutsal) Kitap ilmini iddia eden kimseye gitmek

(10627) no'lu fetva: Soru: 8 Zilhicce 1403 h tarihinde teyzemin kızıyla evlendim. 1405 h yılı Ramazan ayının ilk gününde Allah (a.c.) bana bir çocuk verdi. Adını Musa koydum. 1406 h yılı Şaban ayında eşim hamileliğinin üçüncü ayında düşük yaptı. (Bölümün numarası 1; Page No. 619)  1407 h yılı R. el-Evvel ayında Allah oğlum Musa'yı benden aldı. Söylediğim gibi eşim teyzem kızıdır. Oğlumun vefatından sonra, eşimin annesi olan teyzem geldi ve dedi ki: Kitap ilmi olan bir adama gitmiş. Bu adam ona demiş ki, Cin cinsinden eşimin ardına düşenler var. Onlar haset ve kin ederek eşimin çocuklarını öldürüyor. Bu adam, bu cinlerin eşime ulaşmasını engelleyebilirmiş.Ben bunu reddettim. Geçtiğimiz 1407 h Şaban ayının üçüncü günü, Allah bana bir kız verdi, adını Mesture koydum. Ancak Allah onu benden 2 günlükken aldı. Bunun üzerine teyzem gelip şöyle dedi: Demedim mi sana, o adama git ve bu durumdan kurtul. Gitmemiz için ısrar etti. Babam da aynı şekilde gitmemiz için ısrar etti. Bu adam bizi eşimin ardına düşen cinlerden kurtaracaktı. Onlardan bir süre istedim. Allah (a.c.)'dan umudum bana bir yol göstermesiydi. Allah'a hamdolsun. Beni size yazmaya yönlendirdi. Allah'tan dileğim, sizi bu konuda bizi doğruya ikna etmeye muvaffak kılmasıdır. İfade edeyim ki, bu konu bende sürekli uykusuzluk yapıyor.


Cevap: Eşinin annesi teyzenle, kitap ilmi iddiasındaki bu adama gitmekten sakınmakla çok iyi yaptın. Çünkü o bir kahindir. Aynı şekilde doğrudan emin olmak için ilim ehline sormakla da çok iyi yaptın. Şer'i Rukye (ayet veya hadis okuyarak tedavi) yapmalısın. Kendine eşine ve Allah'ın bahşettiği çocuklarına bunu yapman gerek. Her birinin üstüne Fatiha, ihlâs ve mauzeteyn surelerini okumalısın. İhlas suresi, Falak suresi, Nas suresi, bunları üç kez tekrar edip her seferin sonunda ellerine üfleyip yüze ve bedene süreceksin. Sonra şu duayı okuyacaksın. Ben senin için Allah’ın tam kelimeleri (bereketi ile) her şeytandan ve zehirli hayvandan ve zarar veren gözden Allah’a sığınırım Sana İmam en-Nevevi'nin (el-Ezkar en-Neveviyye) adlı kitabı almanı tavsiye ederiz. Ayrıca İbn Teymiyye'nin (el-Kelim et-Tayyib) İmam İbnu'l-Kayyim'in (el-Vabil es-Sayyib) adlı kitaplarda da çokça faydalı dua ve şer'i rukyeler vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: