Sadece gece itikafa girmek

( 18979 ) Numaralı fetva: (Bölümün numarası 9; Page No. 321) Soru : Elbise satan bir dükkanda çalışıyoruz. İş sebebiyle ramazan ayının son on gününde gündüz itikafa giremiyoruz. Gündüz çalışıp, sadece gece itikafa girebilir miyiz?


Cevap : İçinde cemaatle namaz kılınan bir mescitte bir saat bile olsa itikafa girmek caizdir. Alimlerin sahih olan görüşüne göre, oruç tutmadan da itikafa girilebilir. Abdullah b. Ömer'in (r.a.) Ömer b. Hattab'tan (r.a.) rivayet ettiğine göre o, ya Resulallah! (s.a.v.) ben cahiliye döneminde geceleyin Mescid-i Haram'da itikaf etmeye adadım dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.) ona şöyle dedi: Nezrini yerine getir. Gece itikafa gir. Buhari ve Müslim Sahih'lerinde rivayet etmişlerdir. Bu lafız Buhari'ye aittir. (c.2, s.260) Eğer oruçlu olmak itikaf için şart olsaydı, Resulullah (s.a.v.) onun sadece gece itikaf etmesini onaylamazdı. Dolayısıyla iş şartlarınızdan dolayı sadece gece vakti itikafa niyet etmeniz caizdir. Ve inşallah bu miktarda ecir alırsınız. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: