Herhangi bir zaman diliminde İtikafa girmek

(Bölümün numarası 10; Page No. 409)  İtikâf (Bölümün numarası 10; Page No. 410) (3810) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru : Ramazan ayının son on günü dışında, herhangi bir zaman diliminde itikâfa girilebilir mi?


Cevap : Her hangi bir zaman diliminde itikâfa girmek caizdir. Resulullah'a (s.a.v.) ve ashabına (r.a.) uymak açısından Ramazan ayının son on günü itikâfa girmek en faziletlisidir. Resululah'ın (s.a.v.) bazı senelerde Şevval ayında itikâfa girdiği bilinmektedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: