Sa'lebe (r.a.) ve kendisine isnat edilen zekat meselesi

Soru 2 : Taberî'nin tefsirinde İbn Abbas'tan (r.a.) geldiğine göre, Sa'lebe mevcuttur. Bazı arkadaşlarım bana şöyle dedi: Öyle biri yoktur. İbn Hacer olmadığını söylemiştir. Bu kıssa doğru mudur? Mevcut mudur? Ki onlar ona mescidin güvercini diyorlardı, Ensardandı. İşin doğrusu nedir? (Bölümün numarası 26; Page No. 50)


Cevap 2 : Onlardan kimi de, Eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse.. Bu ayetin nüzul sebebi için Sa'lebe b. Hâtıp'tır, şeklindeki haberin senedi sahih değildir. Sa'lebe b. Hâtıb, Ensardandır. Bedire katılanlardan sayılmaktadır. Uhud'a katılıp şahit olmuştır. Alimlerden bir topluluk bunu tahkik etmiştir. Aralarında İbn Hacer de (r.a.) vardır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: