Halid b. Sinan

( 21394 ) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Halid b. Sinan kimdir? Bazıları onun peygamber olduğunu söylemektedir. Bazıları da onun salih bir adam olduğunu söylüyor. Bana hayatını anlatmanızı istiyorum. Bu şahıs kimdir?


Cevap 2 : El-Hafiz ibn Hacer el-İsabe adlı eserinde Halid b. Sinan'ın Hz. Peygamber (s.a.v.) gönderilmeden önce yaşadığını yazmıştır. Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ulaşmamıştır. Kızı Resulullah'a (s.a.v.) gelmiştir. (el-İsabe 2/154) Peygamber olduğu tespit edilmemiştir. (Bölümün numarası 26; Page No. 46) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: