Sûfilik ne demektir?

(Bölümün numarası 2; Page No. 86) (17558 ) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Sûfilik ne demektir? Bu din için tehlikeli midir? Mutasavvıfların meclisinde oturmanın hükmü nedir?


Cevap 2: Günümüzdeki mutasavvıfların çoğu sapkın gruplardır. İbadetler konusundaki yöntemleri Nebi (s.a.v.)'den gelenlere muhaliftir. Onlar dinlerini, liderlerinden ve şeyhlerinden alıyorlar. Onlar, Allah'ın dışında (liderlerinin ve şeyhlerinin) kendilerine fayda ve zarar verdiğine inanıyorlar. Allah'a ve sünnete çağıranların dışında bir kimsenin onların meclisinde onlarla oturması ve sohbet etmesi caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: