Ehlu'l-hutve diye isimlendirilenler

(Bölümün numarası 2; Page No. 80) (10701) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Burada bazı sufiler (mutasavvıflar) bazılarını (Ehlu'l-hutve) diye isimlendirmişler. Bunun manası ve dine göre sıhhati nedir? Bunlar kendilerine şu sahih hadisi delil getiriyorlar: "Kulum bana itaat ederse, rabbani kullardan olur."


Cevap 3: Ehlu'l-hutve'nin manası: Onlar, kainattaki sunnetullah'a ve Adetullah'a muhalif olarak kısa zamanda uzun yollar katedebiliyorlar. Onların bu iddiası doğru değildir. Çünkü bunu yapabildiklerini ıspat eden bir delilleri olmamıştır. Söz konusu delil olarak getirdikleri söz Nebi (s.a.v.)'den sabit olmamıştır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: