Ahmed el-Bedevi'nin nesebi

(18068 ) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Denilmektedir ki, Seyyid el-Bedevi'nin nesebinin Ehl-i beyt'e ulaşmaktadır. Bu doğru mudur? O, evliya ve salihlerden midir? Televizyon ve radyolar aracılığı ile, herhangi bir şekilde, onun hatıralarından, menkıbelerinden, salih amellerinden bahsederek doğum yıl dönümünü kutlamak caiz midir?


Cevap 5: Seyyid el-Bedevî diye bilinen kişi Ahmed b. Ali b. İbrahim el-Huseynî’dir. 7. Asırdaki Fas sufilerinden biridir. Sufilerden ve diğerlerinden bir çok cahilce ve bidat içeren fiiller sadır oldu ki, çoğu zaman kişiyi islam dininden çıkaran fiiller sadır olmuştur. Mesela: Ona dua edenler, ondan yardım isteyenleri, ondan medet isteyenler, söz konusu kabrinin etrafını tavaf edenler gibi. Onun veya bir başkasının doğum yıl dönümünü kutlamak caiz değildir. Çünkü bu sonradan çıkarılan bidatlardandır. Söz konusu el-Bedevî’nin hayatına bakan bir kimse, onun yanında duracak hiçbir şey bulamaz. Müslümanın sade olan dinine bu tür şeyleri sokmaktan, heva ve heves ehlinin, bidatçıların yaptıklarından sakınması gerekir. Kitaba ve sünnete sarılması gerekir. Çünkü bu ikisinde dünya ve ahiretin kurtuluşu ve başarısı vardır. (Bölümün numarası 2; Page No. 88) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: