Rakîb ismini vermek

(Bölümün numarası 11; Page No. 470) (5146) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Askeri bir rütbenin ismi Rakîb'tir. Bu, Allah'ın güzel isimlerindendir. Rakîb olan, Allah Te'âlâ'dır. Bilinen, ona teşbihte ve te'vîlde bulunmamaktır.


Cevap: İnsana Rakîb ismini vermekte bir beis yoktur. Bu, Allah'a benzetmeyi gerektirmez. Zira Allah Te'âlâ için olan mana Ona layıktır ve yaratılmış için olan mana da ona layıktır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: