Halefullah ismini vermek

(8940) no'lu fetva: Soru: Halefullah ismi konusunda şeri bir fetva vermenizi istirham ediyorum. (Bölümün numarası 11; Page No. 471) Zira -Allah onlardan razı olsun- müslüman kardeşlerimden bazıları, bu Halefullah isminin şeri yönden uygun olmadığıyla ilgili görüş beyan ettiler. Çünkü Allah Te'âlâ'nın "halefi" yoktur. Bundan dolayı, ismimi "Halefullah" tan "Halef" e değiştirmek için Medeni Hallerle ilgili makama gittim ve "Halefullah" isminin şer'an doğru olmadığına dair şeri bir fetva getirmemi istediler. Kalbimin rahat etmesi ve Allah Te'âlâ'yı razı etmem için, ismi değiştirebilmem için bana yardımcı olmanızı sizden istirham ediyorum.


Cevap: Eğer: "Halefullah" isminden maksat, Allah'a halef olması ve O'ndan sonra O'nun yerine gelmesi, yahut O'na halife olması ise, o ismi vermek yasaktır.Ancak o isimden maksat, geçmiş bir lutfun yerine Allah'ın kuluna verdiği çocuğun, Allah'ın bir lutfu ve hediyesi olması ise, o ismi vermek caizdir. Zahir olan budur ve buna göre ismi değiştirmeye ihtiyaç yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: