Kasmullah ismini vermek

(Bölümün numarası 11; Page No. 468) (6100) no'lu fetva: Soru: Ben Sudanlı bir gencim. İsmim "Kasmullah"tır. İsmimin hangi kelimeden geldiğini, taksim kökünden mi yoksa kasm kökünden mi geldiğini, yahut kısmet ve nasip manasında mı olduğunu bilmiyorum. Genel olarak söyleyecek olursam ben bunu bilmiyorum ancak durumun ilginç yönü ve sizin kapınızı çalmama sevkeden sebep, okuldaki arkadaşlarım bana şöyle dediler: "Senin ismin Allah'a şirk koşmayı içeriyor." Bundan dolayı bu konuda sizin fetvanızı talep ediyorum.


Cevap: Kasmullah'ın manası, Allah'ın atâsı (bağışı) demektir. Zira Kasm'in manası, atâ (bağış) demektir. Bu "kaseme - yaksimu" fiilinin mastarıdır. Bunda bir şirk olmadığı gibi ve şer'an bir mahzur da yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: