Pokemon oyunu

(21758) Numaralı fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Öncelikle :Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu’na, Büyük Alimler Heyeti Genel Konseyi’nin kaydettiği bir çok soru gelmektedir. Bu sorularlardan birini: sayı: 7180, h. 11/11/1421 ve sayı: 7246, 17/11/1421 tarihlidir. Metni şöyledir: Okuldaki öğrenciler arasında son dönemlerde Pokemon denilen bir oyun yayılmaya başladı. Bu oyun öğrenci evlatlarımızın akıllarını büyük ölçüde çekmekte, hoşlarına gitmekte ve onları çok meşgul etmektedir. Ellerindeki paraları bu kartları almaya harcamaktalar. Bunların ücreti 10 ile 600 riyal arasındadır. Hatta bazıları 2000-3000 riyale ulaşmaktadır. Vakitlerinin çoğunu bunları geliştirmek için harcamaktalar. Çok revaçta olduğu ve çok fazla kabul gördüğü için her yerde yeni kartlar üretilmektedir. Hatta kartların alış-verişi ve değişimi için özel bir çarşı bile kuruldu. Hatta bu kartlarla müsabakalar yapılmaktadır. Daha fazla kart kazanmak için bir çok öğrenci yarışmaktalar. Daha da önemlisi anne ve babalardan azımsanamayacak kadarı bu oyunun gelişmesine önem vermekteler. Çocuklarına verdikleri desteği kesmiyorlar. Bu kartlar mükafat ve ceza için kullanılır oldu. Bu oyunun çocuklarının yaptıkları işlere çok fazla etkisinin olduğuna inanıyorlar. Bu oyunun gerçeklerinden bazıları çocuklarımız üzerinde ortaya çıkmaktadır. Büyük tehlikelerden gizli olanları (gerek inanç, gerek ahlak, gerekse yetişme açısından) ortaya çıkmaktadır. Çocuklarımız da belli bir grubu direk bir şekilde etkilemektedir. Ben, Allah’ın yardımıyla inancı korkunç bir şekilde tehdit eden, ahlakı olumsuz şekilde etkileyen bu oyun hakkında kısa bir raporla bir fikir beyan etmek; aldananlara ve çocuklarına düzgün bir ahlak vermeğe önem veren kişilerin önüne sunmak istedim. (Bölümün numarası 26; Page No. 287) Bu oyunun ortaya çıkışı: Poke veya pokemon diye bilinen oyun, uzak doğu ülkelerinde özellikle Japonya’da ortaya çıktı. Bu oyun doksanlı yıllarda gelişti. Bu oyun Satoshi Taciri adlı, haşereleri toplamaya önem veren Japon bir adam tarafından kurgulandı. Bu adama göre ileride değişik şekilerde hayvanlar ve böcekler yeryüzünü yağmalayacaktır. Sonra insanlar onları yakalamaya başlayacaktır. Bu böcek ve haşereler gelişmeye müsaitler. Her an şekilleri değişmektedir. Mesela bir başı olan bir hayvan gelişip 3 başlı olabilmektedir veya bazı aşamalarda elleri, ayakları ortaya çıkmaktadır. Bu fikir büyük bir Japon şirketi olan Nintendo şirketinin hoşuna gitti. Bu proje büyüdü, gelişti, hatta ciddi imkanlar buldu. Bu oyunun projesi için bir çok tasarımcı, ressam toplandı. Onların işleri ciddi bir denetime tabi tutuldu. Bu resimlerin yapıldığı yerlere gazetecilerin girmesi yasaklandı. Ki bunun gibi bir uygulama bir Amerikan televizyonunun servisinde de uygulandı. Onlar bu resimlerin çiziminin tamamlanmasını istemekteler. Bu oyun çok geçmeden dünyanın bir çok yerine ateşin dehşetle yayılması gibi yayıldı. Şirket hayalleri süsleyen miktarda milyar dolarlar kar elde etti. Dünyanın bir çok merkezinde bayilikler açtılar. Bunların baskıları, video kayıtları yapıldı. Bir çok televizyonda proğramları yapıldı. İletişim alanında da (internette) bir çok yeri işgal ettiler. Pokemonun oynanma şekli: Bu oyunun oynanması için bazı kurallar ve kaideler konulmuştur. Oyuncu sürekli, ara vermeksizin yeni şeyler aramaktadır. Değişik şekiller almaktadır. Orada ödüller vardır. Bu oyunun belli bir uzunluğu vardır. Bu oyunun inceliklerini öğrenmek için uzun vakite ihtiyaç vardır. Bu oyunda güçlü kartlar, zayıf kartlara göre tercih edilmektedir. Güçlü kartların üzerinde değerini artıran rakamlar, işaretler, rumuzlar vardır. Bu oyun hakkındaki şer’i durum: Öncelikle, kumar : Bu oyun haram olan kumarı içermektedir. Çünkü iki kişi değişik para kartlarıyla yarışmaktalar. Her bir kartın bir maddi kıymeti vardır. Kartı güçlü olan, kartı zayıf olanın kartını kazanmaktadır. Eğer kaybeden taraf kartı vermek istemezse, kartın bedelini ödemek zorundadır. Kazanan kişinin belirlediği şekilde ücret artmaktadır. Bu şekildeki bir oyun, cahiliye dönemindeki kumarın bir diğer şeklidir. Çünkü adam malıyla ve ailesiyle kumar oynamaktadır. Bu kumar sebebiyle hangisi kazanırsa diğerinin malını hatta ailesini almaktadır. Bu: (Bölümün numarası 26; Page No. 288)  (Bölümün numarası 26; Page No. 289)  Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. ayetin tefsirinde zikredilmiştir. İşte bu oyun çıktıktan bu yana okulumuzun öğrencilerinin oynadığı kumar oyunudur. Çocuk mali kıymeti olan bu kartlarla kumar oynamaktadır. Kazanan kişi, kaybedenin mali kıymete sahip kartlarını almaktadır. Kaybeden kişi kartın kendinde kalmasını istediği zaman, kazanan kişiye kartın değerini ödemektedir. İkinci olarak: Evrim teorisinin kabulü: Belki de kişi için en önemli şeylerden biri, bu oyunun (Darwin’in) söylediği, yaratılmışların gelişerek evrimleştiğini savunan evrim teorisine bilmeden sevketmektedir. Bu teoriye göre, insanın kökeni dünya kurulduğundan bu yana gittikçe gelişmektedir. Maymundan günümüze gelinmiştir. Garip olan şey şudur ki, “tatavvur/gelişme” kelimesi, öğrencilerin dillerinde çokça kullanılmaktadır. Çocuklardan kartın üzerindeki bu hayvanların geliştiğini, farklı şekillere girdiğini duymaktasınız. Bunların gelişmesiyle çok fazla mutluluk duyuyorlar. Üçüncü olarak: Dini ve düzeni bozucu işaret ve şekilleri içermesi: Bu kartları düşünen kişinin kalbini etkilemektedir. Bu kartlara bakan, gerçekten tehlikeli etkileri olan bazı işaretler, rumuzlar, yabancı şekiller görmektedir. Bu oyunlar, üreticilerin ve satıcıların da iddia ettiği üzere eğlence ve dinlenme amacıyla üretilmedi. Bilakis bu oyunun arkasında, bu oyunlardaki rumuz ve şekillerle yıkıcı fikirlerini yayan gizli bir el, dikkatle çalışan bir sistem vardır. Dünyanın çoğu yıkıcı hareketlerinde bunları kullanmaktalar. Saptırmak istedikleri yerlerde bu işaretleri kullanmaktalar. Heva ve arzularına göre ona bu işleri açıklamaktalar. Zihinlere yerleştirmek, kullanan kişiyi bağımlı hale getirmek için çalışırlar. Bu bizzat bizim evlatlarımız üzerinde fiilen gerçekleşmiştir. Bu simge ve işaretlere önem veren bazı yıkıcı sistemlerden alıntı yapmak istiyorum. Onlar şöyle diyorlar: Sır, kelimeler, resimler, yazı (yazıdan maksat işaretlerdir) yoluyla yayılır. Sır sadece büyük resimlerle yayılmaz. Bu oyundaki remizler şunlardır: A-Altıgen yıldız: Bu kartların üzerinde bu şeklin olmadığı çok az kart vardır. Dünyadaki siyonizmle irtibatı gizlenmemektedir. Ki israil devletini ve mukaddes şeklini temsil etmektedir. Aynı şekilde dünyadaki masonların ilk kullandıkları şekilleriydi. B-Hac işareti: Bu oyun kartlarında değişik hac işaretleri vardır. Ki bu hac işaretleri hristiyanların kutsal şekildedir. C-Üçgenler ve Açılar: Bu işaretler de masonlar gibi yıkıcı sistemlerin kullandıkları önemli şekillerdir. D- Şintoizmin kullandığı şekiller: Şintoizm, Japonya’daki insanların inanç biçimidir. Bunlar değişik bazı varlıkları ayı, güneşi, çoğu hayvanları, kendilerince kutsal saydıkları bazı bitkileri ilah edinmişler. Bunlar ilahlık sıfatı edinmişler. Bu oyun daha bir çok şekildeki simgeleri ihtiva etmektedir. Bitti. Soru soran kişi bu pokemon adı verilen oyunun hükmünü sormaktadır. (Bölümün numarası 26; Page No. 290)  (Bölümün numarası 26; Page No. 291)


(Bölümün numarası 26; Page No. 292) Cevap: Bu oyun dinen şu tehlikeleri barındırmaktadır: Bunlar: Bir çok ilaha inanmakla Allah’a ortak koşulmuş. Kur’ân nassı ile Allah’ın haram kıldığı kumarı barındırmaktadır. Allah kumarı, içki ve putlarla beraber zikretmiştir. Allah Te'âlâ: Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.(90)Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi? buyurmuştur. Bunlarda: Küfrün ve küfre çağıran işaretlerin, haram şekillerin propagandası ve malı batıl yollarla yemek söz konusudur. Bu vb. sebeplerle, Daimi Komisyon bu oyunun haram olduğu, bu oyunla elde edilen malların haram olduğu fikrindedir. Çünkü bu kumardır. Kumar ise haram kılınmıştır. Alınması ve satılması haramdır. Çünkü bunları alıp satmak, Allah ve Resulü’nün haram kıldığı şeye aracılık etmektedir. Daimi komisyon, bütün müslümanlara, bunlardan sakınmalarını tavsiye etmektedir. Çocukların dinini, ahlakını, inançlarını korumak için, bu oyunlardan çocukların korunmasını tavsiye etmektedir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: