Peygamberimizden önce gelen en son Peygamber kimdir?

(Bölümün numarası 3; Page No. 260)  Soru 2 : Peygamberimizden önceki en son Peygamber kimdir?


Cevap 2 : Peygamberimiz (s.a.v.)'den gelen hadise göre, Peygamberimizden önceki enson peygamberin Hz. İsâ olduğudu anlaşılmaktadır. Ben, insanlar içerisinde Meryem oğlu İsa'ya en yakın ve en lâyık olan kimseyim. Çünkü benimle onun arasında bir peygamber yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: