Hz. Yusuf aleyhisselam

Yusuf aleyhisselam İkinci soru, (9308) no'lu fetvadan: Soru 2: Hz. Yusuf (a.s.)'ı kuyuya atan kardeşleri, nebiler ve resullerden Kur'ân'da zikredilen torunlardan mıdır?. Eğer böyleyse, onların bu fiileri resulller ve nebiler hakkında caiz midir, yoksa onlara nübüvvet ve risalet gelmezden önce mi bunu yaptılar?


Cevap 2: Hz. Yusuf ( a.s.) ve kardeşleri Yakup ( a.s.)'ın (Bölümün numarası 3; Page No. 284) çocuklarıdırlar. Esbat'tan maksat: Hz. Yakub'un torunları ve on iki çocuğunun neslidir. Sahih olan görüşe göre, bu on iki çocuktan sadece Yusuf (a.s.) nebidir. İbn Kesir'in, "el-Bidaye" kitabında (C: l, S: 215-216) zikrettiği gibi . Buna göre, Yusuf'un kardeşlerinin babalarına hile yapmaları ve kardeşleri Yusuf (a.s)'a tuzak kurmalarıyla ilgili irtikap ettikleri şey uzak görülemez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: